Home

Luister naar muziek:

Schola Sanctae Sunnivae
(vrouwenkoor Noorwegen)


Coro Gregoriano
(Lissabon Portugal)


Gregoriaans vrouwenkoor
(Seoel Korea)


Hartkeriana
(Amsterdam)


Gregoriana
(Amsterdam)


Jongenskoor Deurne '67


Jongenskoor Deurne '67

 

Welkom bij Gregoriaans Nu

  • Zij is een ideële organisatie, die pleit voor het leren zingen van oorspronkelijk gregoriaans vanuit de oerbron van de middeleeuwse beschaving.
  • Zij wil het gregoriaans als spiritueel en mystiek cultureel erfgoed promoten, bewaren en overdragen aan volgende generaties.
  • Zij wil cursussen geven op centra voor de kunsten, indien er voldoende kunstzinnige belangstelling is.
  • Het praktische doel is om door middel van een basisopleiding gregoriaans zover te kunnen komen, dat men in een ensemble in vieringen en op concerten kan zingen met aanvulling van orgel, blokfluit en andere passende instrumenten en mogelijk met andere geestverwante ensembles.
  • Zij wil het gregoriaans promoten door middel van een zelf uitgebracht basisboek gregoriaans (2008) voor beginners, dat u hier gratis kunt downloaden (deel 1, deel 2)), en waarvan het derde deel nu is herzien en bewerkt voor een instap/kadercursus Gregoriaans voor Beginners nieuwe stijl met bruikbare elementen inzake gehoorvorming uit de Wardmethode en leesvaardigheid uit de methode van Dr. Kat van de vroegere koorschool van Haarlem. Deze gegevens zijn aangevuld met eenvoudige concrete uitwerkingen naar de beginselen van de modale zangtechniek uit de middeleeuwen van Dr. Rebecca Stewart.
  • Het derde herziene en bijgewerkte deel van het oude boek is nu tegen betaling te verkrijgen voor € 15,- plus € 4,50 verzendkosten door overmaking van € 19,50 op bankrekening van Gregoriaans NU.
  • NL35 RABO 0109 1743 80 t.n.v. Wim Boerekamp m.v.v. cursusboek Gregoriaans met datum

Gregoriaans voor Beginners

Bij voldoende belangstelling zal er medio sept. een instapcursus gregoriaans voor beginners , jong en oud, vrouwen en mannen, gehouden worden te Gemert en omstreken. Allereerst een proefles met de nodige informatie vanuit een bestaand cursusboek en daarna nog 10 avondlessen. Informatie: Zie Google: gregoriaans.com onder Home (pag. 1 en knop 4 activiteiten). Ook mondeling per tel. 0493-313796 met Wim Boerekamp in Deurne


Legpenning voor Wim Boerekamp

Wim Boerekamp heeft vandaag - zondag 11 december - uit handen van burgemeester Hilko Mak de legpenning van de gemeente Deurne gekregen vanwege zijn jarenlange inzet voor de koorzang. En dan in het bijzonder het Gregoriaans. Hij kreeg de legpenning uitgereikt na afloop van het Gregoriaans Adventsconcert in de Willibrorduskerk.

Tijdens het concert werd stilgestaan bij het feit dat Wim Boerekamp 55 jaar actief is als koordirigent. Boerekamp heeft met zijn muzikale en pedagogische kennis een grote bijdrage geleverd in de kwaliteit van de koorzang in Deurne en omgeving, in het bijzonder het Gregoriaans. Hij zong al vanaf tien jaar in een jongenskoor Gregoriaanse lofgezangen. Hij was de oprichter en dirigent van heren-/knapenkoor Deurne 67. Dit koor verwierf een grote faam niet alleen in Deurne en omgeving maar zeker ook in het buitenland. Het koor verzorgde hoogstaande concerten, in missen en op vele buitenlandse reizen.

De hoge kwaliteit van het huidige Deurnes Mannenkoor is voor een groot deel te danken aan Boerekamp. Veel jongens die toen in Deurne 67 zongen zijn nu lid van het Deurnes Mannenkoor. Zij hebben in hun jeugd hun opleiding genoten bij hem. Tot op de dag van vandaag is Wim Boerekamp bij diverse koren actief als dirigent.

Wim Boerekamp zet zich behalve als dirigent ook op diverse fronten in om muziek en met name koorzang te promoten. Hij is medeoprichter van de Concertcyclus van de Willibrorduskerk en hij heeft jarenlang relevante koren uit Oost-Europa naar Deurne gehaald. Naast deze activiteiten is hij actief bij Wijkblad ’t Zandklokje, heemkundekring HN Ouwerling en bijenhoudersvereniging St. Ambrosius.


Foto: Hein van Bakel


| XHTML | CSS | Designed by trif_m, Thanks to Orice Mures